Fagområder

Vi yter bistand innen

Arbeidsrett (oppsigelse og avskjed)

Arverett

Entrepriserett (byggesaker og andre entrepriseoppdrag)

Erstatningsrett

Familierett (separasjon, skillsmisse, skifte og saker om barn)

Fast eiendoms rettsforhold (mangler ved kjøp og salg av eiendom, jordskifte, naborett m.m.)

Firmaetablering

Husleierett (oppsigelse m.m.)

Kontraktsrett /avtalerett / kjøpsrett

Odelsrett

Strafferett

Trygderett

Utlendingsrett

Vi utfører også juridiske tjenester på engelsk, tysk og spansk.